Raad Van Bestuur

Michael Van Gompen

Michael Van Gompen

Voorzitter

David Lainé

David Lainé

Vice-voorzitter

Peter De Groof

Vice-penningmeester

Bernard Delmotte

Penningmeester

Marie Postec

Franstalig secretaris

Judy De Roy

Nederlandstalig secretaris

Claire Toussat

Verantwoordelijke voor de nieuwe kandidaturen

Peter De Groof

Communicatie

Nico Broers

Onderwijs

Marjan Buyle

Colloquium