Ethische en Deontologische

De ethische code

De leden van de beroepsvereniging werken volgens de ethische code van E.C.C.O., waarvan we u hier enkele principes voorstellen.

HET PRINCIPE VAN DE REVERSIBILITEIT

Een conservatie-restauratiebehandeling moet in principe omkeerbaar zijn. De conservator-restaurateur gebruikt alleen producten, materialen en technieken die het cultureel erfgoed niet beschadigen en die specifiek voor dit doel gemaakt zijn. Zijn interventie mag latere behandelingen en onderzoeken op geen enkele manier belemmeren.

INGREEP TOT HET MINIMUM BEPERKEN

De conservator-restaurateur respecteert het unieke karakter van het kunstwerk, de oorspronkelijke materialen en hun natuurlijke veroudering. Hij beperkt zijn ingreep dus tot het strikte minimum. Conservatie-restauratie mag niet verward worden met vernieuwing of reconstructie. Al te veel werken werden in het verleden te zwaar aangepakt: overdreven reinigingen, decapering van sculpturen en meubilair, ondeskundige aanpak van historische interieurs.

HERKENBARE INTERVENTIES

In dezelfde optiek van respect voor de integriteit van het kunstwerk, moet elke ingreep of toevoeging herkenbaar zijn met het blote oog of met behulp van onderzoeksmethodes.