Het profiel

Het profiel van de conservator-restaurateur

De taak van de conservator-restaurateur is het onderzoek en de diagnose, de conservatie- en restauratiebehandeling van het cultureel erfgoed en de documentatie van zijn bevindingen en interventies. Zijn beroep vereist een specifieke theoretische en technische kennis, verkregen na een universitaire of gelijkgestelde opleiding en na lange ervaringspraktijk.

De conservator-restaurateur is gespecialiseerd. Hij kan uiteraard samenwerken met andere collega’s en hun advies inwinnen. Hij kan ook beroep doen op professionelen uit andere beroepen: kunsthistorici, archeologen, wetenschapsmensen (scheikundigen, fysici), fotografen, heraldisten…

Hij deelt zijn kennis en ervaring door middel van opleiding van stagiairs, lezingen en publicaties.

De conservator-restaurateur draagt een bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van de werken die hem worden toevertrouwd, maar ook ten opzichte van de eigenaar of beheerder, de schepper van het kunstwerk, het publiek en tenslotte, de volgende generaties.