WORD LID VAN DE VERENIGING

Hoe aanmelden om lid te worden?

Toelatingsprocedure

Om lid te worden van de vereniging moet de kandidaat het beroep van conservator-restaurateur op regelmatige en officiële wijze uitoefenen. De leden zijn werkzaam als zelfstandigen of als werknemer. Ze werken in de openbare of privé sector, of in onderwijs-instellingen, erkend door de vereniging. De kandidaat moet een diploma kunnen voorleggen van een opleiding die beantwoordt aan de richtlijnen van E.C.C.O. (universitair of gelijkgesteld onderwijs) of het beroep gedurende minstens zes jaren hebben uitgeoefend volgens de beroepsdeontologie. Hij moet twee restauratiedossiers voorleggen, uitgevoerd na zijn opleiding en aldus blijk geven van beroepservaring. Kandidaturen worden eerst geëvalueerd en ontvangen door de raad van bestuur, bij goedkeuring wordt de kandidaat uitgenodigd op de algemene vergadering waar de leden anoniem hun stem uitbrengen over de kandidaat. Bij meerderheid mag de kandidaat zich lid noemen van de BRK-APROA. Het is mogelijk om je aan te melden als student-lid.

LET OP: je moet ook het onderstaande aanvraagformulier retourneren, inclusief aanvullende informatie.

Meer informatie :