Call for Papers – 12de BRK-APROA Colloquium Brussel

Nieuwe kijk op oude kleur in de conservatie-restauratie

 

De Belgische Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs doet een oproep aan professionals om papers in te dienen voor haar 12de Colloquium met als thema “Nieuwe kijk op oude kleur in de conservatie-restauratie”.

Het Colloquium zal doorgaan op 16 en 17 november 2023 in Brussel.

 

Introductie op het congresthema

De juiste perceptie van kleuren, inbegrepen hun degradatie in de tijd, zijn belangrijk in de praktijk van het beroep van conservator-restaurateur.

De kleur ontstaat uit de gebruikte materialen en uit de afwerking. Pigmenten of kleurstoffen, bindmiddelen, maar ook drager, onderliggende lagen, vernissen, al dan niet gekleurde beschermlagen spelen allemaal een belangrijke rol bij de perceptie van kleuren, evenals bepaalde externe factoren zoals licht en omgevingsomstandigheden.

De conservator-restaurateur moet op de hoogte blijven van nieuwe ontdekkingen, of het nu gaat om de verschijnselen van chromatische degradatie van de materialen waaruit de werken bestaan, maar ook van de huidige oplossingen die zijn ontwikkeld om een ​​betere kleurstabiliteit te garanderen.

De lezingen mogen casestudies uit de praktijk behandelen, maar ook recent onderzoek of methodieken in functie van de praktijk van de conservatie-restauratie zijn mogelijk. Er moet in elk geval een duidelijke link zijn naar de praktijk van de conservatie-restauratie. Een meer theoretische/filosofische reflectie over het onderwerp is ook welkom.

Het thema “Nieuwe kijk op oude kleur in de conservatie-restauratie” omvat alle specialisaties van de conservatie-restauratie, zoals schilderijen, muurschilderingen, sculptuur, glasramen, meubilair, textiel, grafische documenten, metaal, ceramiek, hedendaagse kunst, etnografische objecten, archeologisch materiaal en preventieve conservatie.

 

Thema’s

We verwelkomen bijdragen die aan de volgende, niet-limitatieve lijst van onderwerpen binnen het thema “Nieuwe kijk op oude kleur in de conservatie-restauratie” voldoen:

1. Ontstaan, evolutie en degradatie van kleuren

Hoe worden de kleuren van werken en kunstwerken verkregen, gemeten en geïdentificeerd?
Hoe evolueren en/of degraderen ze in de loop van de tijd?
Is het mogelijk/wenselijk om hun veroudering uit te stellen en is het aangewezen/mogelijk om een schijnbaar verloren kleur terug te krijgen?

Welke onderzoeksmethodes en -technieken staan tot de beschikking van de c/r om kleuren op een wetenschappelijke wijze te definiëren? Welke zijn de technische innovaties van deze tijd? Wat is de huidige stand van het kleurhistorisch onderzoek?

2. Restauratiematerialen en uitvoeringspraktijk

Welke materialen worden nu aangeboden? Op welke manier wordt de duurzaamheid van de kleurtinten verzekerd ?
Hoe de kleuren van de te behandelen objecten of ensembles restitueren?
Wat te doen bij verkleurde oude restauraties?

Op welke manier wordt een object of ensemble idealiter verlicht in een restauratieatelier (en daarna in een museum of in situ) om de juiste chromatische kleurwaarden te bekomen en om kleurdegradatie te vertragen of te voorkomen?

3. Kennisdeling en educatie
Vertalen van (kleur)keuzes bij restauraties en van onderzoeksresultaten naar een breder publiek

Wat zijn de mogelijkheden en de valstrikken van kleurenreconstructies (virtueel, materieel)? Hoe kan deze informatie gedeeld worden met het brede publiek?


Indienen van de abstracts

Er worden abstracts aanvaard voor full-papers en short talks (zie kaders voor meer informatie)

Uw abstract voor een full-paper bevat:
1. De naam van de spreker (eventuele coauteurs kunnen in de tekst zelf vermeld worden)
2. Een titel
3. Een abstract van max. 500 woorden
4. Een korte cv van de spreker (max. 10 lijnen)
5. Contactgegevens: naam, (eventueel) naam van instelling of firma, mailadres, postadres, telefoon, (eventueel) website


NIEUW! SHORT TALKS

Voor het 12de colloquium nodigt de BRK-APROA ook uit tot het indienen van abstracts (maximum 250 woorden) voor short talks binnen het thema.
Studenten of beginnende restaurateurs krijgen de gelegenheid om op 5 minuten en met 1 slide hun (lopend) onderzoek of restauratie voor te stellen tijdens het colloquium.
Een korte bijdrage (1 A4 en 1 pagina beeldmateriaal) zal opgenomen worden in de Postprints.
De sprekers kunnen aan een gereduceerde prijs deelnemen aan het colloquium, ontvangen de gedrukte postprints en het BRK-APROA Bulletin voor een jaar.
Voor regels rond taal en timing zie algemene vermeldingen.

 


Abstracts worden verwacht vóór 3 maart 2023 en dienen gericht te worden aan [email protected]
De keuze van de lezingen en de samenstelling van het programma door de werkgroep gebeuren  maart 2023.

Geselecteerde sprekers worden op de hoogte gebracht  maart 2023. Zij krijgen dan meer concrete informatie en richtlijnen voor de lezingen en voor de teksten van de publicatie.

De lezingen

Het Colloquium wordt inhoudelijk voorbereid door een werkgroep van de vereniging. De logistieke organisatie is in handen van die Keure.

Lezingen worden voorgesteld in het Nederlands of Frans. Lezingen in het Engels zijn mogelijk voor internationale sprekers. De PowerPoints worden opgesteld in het Engels en bevatten voldoende gegevens om het volgen van een lezing in grote lijnen mogelijk te maken voor anderstaligen.

De sprekers worden verzocht om hun tekst niet af te lezen, maar er een boeiende presentatie van te maken in interactie met het publiek.

Bijdragen voor dit Colloquium mogen vóór november 2023 niet elders in dezelfde vorm voorgesteld of gepubliceerd zijn.

De sprekers krijgen gratis toegang tot het Colloquium. Zij verbinden zich tot het op voorhand aanleveren van een tekst voor de Postprints (in hun eigen taal) met illustraties en een PowerPoint presentatie (in het Engels).

Teksten en PowerPoints worden verwacht op 15 september 2023.
De lezingen duren tussen 15 en 20 minuten. Daarna is er tijd voor vragen.

Postprints

De lezingen worden integraal in de taal van de spreker (met Engelstalige samenvattingen) gepubliceerd in de BRK-APROA Postprints, uitgegeven door die Keure in Brugge. Voorbeelden van vorige Postprints vindt u online op de website van de vereniging: www.brk-aproa.org


Cruciale data:

Inlevering abstract: vóór 15 februari 2023
Geselecteerde sprekers worden geïnformeerd: midden maart 2023
Inlevering full papers en korte bijdragen voor de publicatie: 15 september 2023
Inlevering PowerPoint presentaties (in het Engels): 15 september 2023
Colloquium: 16 en 17 november 2023
Publicatie Postprints: voorjaar 2024