Bergen (Mons): Uitzonderlijk erfgoed verminkt!

Net zoals in Spanje in 2012 (Ecce Homo) en in 2018 (Sint-Joris) en recentelijk in andere Europese landen, heeft België zojuist een rampzalige erfgoedtragedie meegemaakt in Bergen/Mons.

Belangrijke kunstwerken van de collegiale Kerk van Sint-Waldetrudis (beschermd als “Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië”) werden mismeesterd door een ongeschoolde medewerker in opdracht van de kerkfabriek, en uiteraard ‘met de beste bedoelingen’.

Sinds haar oprichting dertig jaar geleden waarschuwt de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) voor de risico’s van ingrepen door personen zonder opleiding in de conservatie-restauratie (masterdiploma), die kunstwerken behandelen en ze onomkeerbaar vernielen. Dit is te wijten aan het ontbreken van enig wettelijk kader voor de uitoefening van het beroep van conservator-restaurateur van kunstvoorwerpen.

Het spijtige voorval in de collegiale kerk van Bergen/Mons is helaas geen op zichzelf staand geval en elk jaar lijdt het religieuze erfgoed aan ingrijpende reinigingen, geïmproviseerd knutselwerk of zelfs vernielende renovaties uitgevoerd door niet-deskundigen, vrijwilligers of beroeps.

De kerkfabrieken hebben geen gebrek aan goede wil, maar soms wel aan deskundigheid en ze worden teveel aan hun lot overgelaten, omdat het behoud van hun erfgoed meestal ontsnapt aan de waakzaamheid van de wetgever en onder de radar van de media valt.

Geconfronteerd met deze tragedie, kunnen we slechts blijven pleiten voor een strikte regelgeving door de bevoegde Gewesten en de Federatie Wallonië-Brussel, om elke interventie rond beschermd erfgoed te omkaderen en een minimumniveau van specifieke opleiding te bepalen voor de beroepsmensen die gemachtigd zijn om dit belangrijk erfgoed te behandelen.

 

Michaël Van Gompen, Voorzitter BRK-APROA (Tel. 02 230 72 91)
[email protected] en [email protected]
Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (APROA-BRK) www.brk-aproa.org