Newsletter #2 – 2024/1

MOT DU PRÉSIDENT /  WOORD VAN DE VOORZITTER

Étude du comportement mécanique d’un panneau peint via la photomécanique enjeux et difficultés du dialogue interdisciplinaire / Studie van het mechanische gedrag van een geschilderd paneel met behulp van fotomechanica – uitdagingen en moeilijkheden van interdisciplinaire dialoog – Norman Verschueren

Going greener in conservation with GoGreen and Greener Solvent Project – Gwendoline R. Fife

Call for colloquium working group

News

AGENDA